3D kultivace

3D kultivace

Německá společnost 300microns po 15 letech výzkumu 3D kultivace buněk vyvinula speciální polymerní film, který je nyní komerčně dostupný pro práci s buňkami v 3D prostředí. Buňky jsou kultivovány ve speciálních mikrokavitách, které imitují trojrozměrné prostředí. Tyto 3D desky naleznou využití v širokém spektru aplikací jako například High-Content-Screening 3D agregátů, toxicita látek, Single-Cell analýza, diferenciace kmenových buněk a v dalších oblastech výzkumu buněk.

Kultivační desky 3Dmicrons umožňují kultivovat buňky v definovaném a uniformním trojrozměrným prostředí. Buňky jsou kultivovány v 96-jamkovém formátu desky, kdy na dnu každé jamky je speciální polymerní folie s deseti či sto šedesáti devíti mikrokavitami. Desky se vyrábějí buď pro adherentní kultivaci tkáňových kultur, nebo nízkoprofilové desky pro kultivaci mikrosféroidů. Kultivační 3D desky mají vysokou mikroskopickou kvalitu.


Jak vybrat optimální desku? 

Počet kavit - 10/169

Tvar dna - Konické/ ploché

Materiál - PS/PC/ Cycloolefin-polymer/ Cycloolefin-CO-polymer

Typ buněk - adherentní/neadherentní-mikrosféroidy (nízkoprofilový formát)


Zobrazit:
Tříděno podle: